Gallery

November 23, 2018

Perjumpaan bersama Majubina Resources Sdn Bhd.
November 23, 2018

Ceo MICTH mempengerusikan Mesyuarat bersama ketua-ketua Jabatan.
November 21, 2018

Penyerahan NDA & Commitment Form beserta bayaran Security Deposit kepada Ceo MICTH oleh Bangkit Setia Sdn Bhd.
November 19, 2018

Penyerahan NDA & Commitment Form beserta bayaran Security Deposit kepada Ceo MICTH oleh Urban Facilities Platform Sdn Bhd
November 19, 2018

Mesyuarat bersama Unit Infrastruktur & Telekomunikasi yang dipengerusikan oleh Ceo MICTH