Taklimat Radiasi untuk penduduk dan peniaga di sekitar Jalan Rahmat 4, Malim